ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Η τελική εκδήλωση διάδοσης του έργου YESI στην Πορτογαλία πραγματοποιήθηκε στο Σανταρέμ στις 3 Ιουνίου 2022 στο αμφιθέατρο της Ανώτατης Σχολής Εκπαίδευσης του Πολυτεχνικού Ινστιτούτου του Σανταρέμ. Η διοργάνωση της εκδήλωσης αποσκοπούσε στη διάδοση του έργου και των προϊόντων του στο κοινό-στόχο.

Uma imagem com pessoa, interior, teto, pessoas

Descrição gerada automaticamente

Την εκδήλωση παρακολούθησαν 71 συμμετέχοντες, στην πλειονότητά τους εκπαιδευτικοί από τα σχολεία της περιοχής και μαθητές οι οποίοι θα γίνουν εκπαιδευτικοί μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού τους.

Οι δραστηριότητες ξεκίνησαν με την παρουσίαση του έργου, της κοινοπραξίας, των στόχων και των αποτελεσμάτων του.

Παρουσιάστηκε το Εγχειρίδιο του Εκπαιδευτικού, καθώς και οι 36 δραστηριότητές του, ενώ η δραστηριότητα της Διαφορετικότητας και Κοινωνικής Ένταξης – Θρησκευτικής Ποικιλομορφίας παρουσιάστηκε και εφαρμόστηκε στους συμμετέχοντες στην εκδήλωση.

Uma imagem com texto, vários

Descrição gerada automaticamente

Uma imagem com texto, jornal, captura de ecrã, vários

Descrição gerada automaticamente

Τα αποτελέσματα της κατάρτισης των εκπαιδευτικών παρουσιάστηκαν ως καλή πρακτική και ως κίνητρο για τη χρήση του εγχειριδίου και των δραστηριοτήτων που παράγονται από το σχέδιο και, συνεπώς, για τη συνέχισή του μετά την ολοκλήρωσή του.

Δημιουργήθηκε αφίσα για τη διάδοση της εκδήλωσης. Η εκδήλωση διαδόθηκε μέσω των επαφών του Πολυτεχνικού Ινστιτούτου του Σανταρέμ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.