Σχέδιο

Βασική Δράση

Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών

Τύπος Δράσης

Στρατηγική Σύμπραξη στη σχολική εκπαίδευση

Τίτλος προγράμματος

Young Learners Embrace Social Inclusion and Social Involvement

(Οι μαθητές αγκαλιάζουν την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική συμμετοχή)

Συντονιστής Προγράμματος

Οργανισμός – Fondacia Prosveta-Sofia

Διεύθυνση – Zemedelska 2, 1618 Sofia, София (столица) (Sofia (stolitsa)), BG

Ιστοσελίδα – http://www.prosveta.bg/za-nas/fondacia-prosveta

Πληροφορίες Προγράμματος

Αναγνωριστικό – 2019-1-BG01-KA201-062348

Ημ/νία Έναρξης – 1 Σεπτεμβρίου, 2019

Ημ/νία Λήξης – 31 Αυγούστου, 2022

Συνεισφορά εκ μέρους της ΕΕ – 203,490 EUR

Εταίροι – Ινστιτούτο POLITECNICO DE SANTAREM (PT), Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΕΝΑΟ (EL), Δημοτικό Σχολείο Hristo Botev Dimitrovgrad (RS)

Θεματικές – Ιθαγένεια στην ΕΕ, Ευαισθητοποίηση και δημοκρατία στην ΕΕ, Ένταξη – ισότητα,  Συμμετοχή στα κοινά / Υπεύθυνη ιδιότητα του πολίτη

Περίληψη έργου

Το πρόγραμμα “Young learners Embrace Social Inclusion and Social Involvement” (YESI) έχει δημιουργηθεί ώστε να εκπαιδεύσει μαθητές ηλικίας 6 έως 12 ετών:

  • σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των παιδιών,
  • να είναι ανοιχτόμυαλοι και να εκτιμούν όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από τις διαφορές μεταξύ τους,
  • να έχουν ενσυναίσθηση και να αισθάνονται ιδιοκτήτες αξιών όπως η ανοχή και η κοινωνική ένταξη,
  • να αποκτήσουν τις αρχικές δεξιότητες του να είναι ενεργά μέλη των μικρών κοινοτήτων στις οποίες ζουν.

Το έργο εντάσσεται στο περιβάλλον ενός διευρυνόμενου χάσματος ανισότητας μεταξύ των κοινωνικών τάξεων, ειδικά στις χώρες εταίρους (Βουλγαρία, Ελλάδα, Σερβία και Πορτογαλία), μεγάλου αριθμού μεταναστών στην Ευρώπη και σταθερής αύξησης του λαϊκισμού και του εθνικισμού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το έργο θα σχεδιάσει μια Εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς με στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην παροχή δραστηριοτήτων κατάρτισης για τους μαθητές τους, ώστε να γίνουν πιο ανεκτικοί, ανοιχτόμυαλοι και υπεύθυνοι πολίτες. Η Εργαλειοθήκη θα περιλαμβάνει ένα Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς (ένας οδηγός βήμα προς βήμα που οδηγεί τους εκπαιδευτικούς σε 36 επιμορφωτικές συνεδρίες) και ένα Ψηφιακό Εργαλείο (μια συλλογή υποστηρικτικών πόρων πολυμέσων ειδικά σχεδιασμένων για το έργο χρησιμοποιώντας τεχνολογικές λύσεις αιχμής).

Η μεθοδολογία κατάρτισης βασίζεται σε μη τυπικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς όχι μόνο στις δραστηριότητες του έργου, αλλά και στην καθημερινή διδασκαλία τους. Περίπου 1200 μαθητές θα συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή της Εργαλειοθήκης του εκπαιδευτικού για δύο χρόνια σε τακτική βάση. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με τις προτεινόμενες δραστηριότητες, οι οποίες θα εξεταστούν από τους συντάκτες των διδακτικών μονάδων για την αναβάθμιση του Εγχειριδίου των Εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του κύκλου ζωής του έργου.

Τα αποτελέσματα του έργου δίνουν καλές προοπτικές για βιώσιμη χρήση μετά το τέλος του έργου μέσω του προγραμματισμένου εκπαιδευτικού προγράμματος Erasmus+ KA1 για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και των έργων eTwinning που θα ξεκινήσουν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί.