ДОГАЂАЈ ШИРЕЊА ПРОЈЕКТА СРБИЈА

Завршни догађај ширења резултата YESI пројекта

Србија, Димитровград: 5 јул 2022 

Завршни догађај дисименације YESI пројекта у Србији је одржан у Димитровграду 5.јула 2022 године.  Учествовало је 54 представника школа и цивилног сектора-наставници основних и средњих школа,васпитачи,културних и социјалних институција,сектор за спорт, као и јавне асоцијације са којима основна школа “Христо Ботев”сарађује на пољу подршке развоју личности својих ученика кроз различите активности. Догађају су присуствовали људи из Димитровграда,Пирота,Бабушнице,Драгомана-Бугарска и Чаковец-Хрватска.

Катарина Симеонов, координатор пројекта у Србији је отворила догађај. Поздравила је учеснике и представила циљеве догађаја. Данијела Костов Пејчев, члан пројектног тима је одрадила уводни део са учесницима. Директор основне школе “Христо Ботев”, госпођа Милена Ставров је поздравила госте и напоменула колико је овај пројекат важан школи. 

Модератор догађаја Катарина Симеонов је представила учесницима Елену Лазарову-предствника водећег партнера  YESI пројекта, која је у свом говору презентовала неколико метода неформалног образовања који је коришћен у пројекту.  Учесници су са великом ентузијазмом узели учешће у демонстрирању неколико метода. Ова активност је изазвала велико интересовање и одобрење од стране учесника који су научили методе кроз своје лично искуство,интерактивност и указали на важност и бенефите учења кроз НФЕ приступ.  

Катарина Симеонов је говорила о програму Erasmus+  у Србији и могућностима које нуди на пољу школског образовања учесници су са пажњом пратили говор и показали интересовање за аплицирање у  Erasmus +програму.

Госпођа Елена Лазарова представила је идеју  YESI пројекта. Говорила је о циљевима конзорцијума,сарадњи између партнера пројекта, утицају пројекта,који је видљив кроз анкету ученика који су попуњавали исте на почетку и на крају имплемантације пројекта.

Најважнији резултат пројекта је направљен  приручником за грађанско васпитање.  Данијела Костов Пејчев је представила учесницима дигитални приручник –  који садржи 36 лекција,праћених бројним ресурсима. Учесници су добили инструкције како да користе планове за час као и неке специфичне делове лекција у форми видео материјала.

Учесницима је представљена имплементација пројекта у основној школи, након чега су наставници кои су радили са ученицима на пројекту током   2021/22  школске године представили своја искуства током имплементације активности.Прво је Сузана Станков у име целог тима дала опште погледе на имплементацију пројекта у школи. Чланови тима Ивана Димитров, Моника Васов Јовановић, Ирена Гигов, Албена Котев и Драгица Алексов су такође учествовале у презентацији. Сви су са пажњом пратили утиске наставника и ученика.

Учесницима је представљена имплементација пројекта у основној школи, након чега су наставници кои су радили са ученицима на пројекту током   2021/22  школске године представили своја искуства током имплементације активности.Прво је Сузана Станков у име целог тима дала опште погледе на имплементацију пројекта у школи. Чланови тима Ивана Димитров, Моника Васов Јовановић, Ирена Гигов, Албена Котев и Драгица Алексов су такође учествовале у презентацији. Сви су са пажњом пратили утиске наставника и ученика.

Директор основне школе “Христо Ботев” се захвалила за учешће и сарадњу свих учесника и затворила конференцију.

Закључци:

– учешће школе у  YESI пројекту и пут активности које су имплементиране су веома високо оцењене;
– Висок степен задвољства са организацијом догађаја ;
– учесници догађаја су подстакнути да учествују у  Erasmus+ програму;
-локална мрежа сарадника је изграђена. У будућности они ће још више радити за добробит деце и подршку ониима који желе да учествују у сличним пројектима.