О ПРОЈЕКТУ

Кључна активност

Сарадња за иновације и размену добрих пракси

Врста активности

Стратешка партнерства за школско образовање

Назив пројекта

Млади ученици прихватају социјалну инклузију и друштвену укљученост

Координатор пројекта

Организација – Фондација Просвета-Софија

Адреса – Земеделска 2, 1618 Софија, Софија (главни град) (Софија (главни град)), БГ

Сајт http://www.prosveta.bg/za-nas/fondacia-prosveta

Информације о пројекту

Идентификатор – 2019-1-БГ01-КА201-062348

Датум почетка – 1. септембар 2019.

Датум завршетка – 31. август 2022.

Допринос ЕК – 203.490 ЕУР

Партнери – ИНСТИТУТО ПОЛИТЕЦНИЦО ДЕ САНТАРЕМ (ПТ), АСТИКИ МИ КЕРДОСКОПИКИ ЕТАИРИА АЕНАО (ЕЛ), Регионални центар за професионални развој запослених у образовању (РС), Основна школа ,,Христо Ботев’’ Димитровград (РС)

Теме – Држављанство ЕУ; Свест о ЕУ и демократија; Инклузија – правичност; Грађанска ангажованост/ Одговорно грађанство

Резиме пројекта

Пројекат „Млади ученици прихватају друштвену инклузију и друштвену укљученост“ (YЕСИ) има за циљ да научи ученике узраста од 6 до 11 година:

• о људским правима и правима детета;

• да буду отвореног ума и да цене све људе без обзира на разлике међу њима;

• да буду саосећајни и да осец́ају да су овладали вредностима као што су толеранција и друштвена укљученост;

• да стекну почетне вештине да буду активни чланови малих заједница у којима живе.

Пројекат је постављен у окружењу све вец́ег јаза неједнакости између друштвених класа, посебно у партнерским земљама (Бугарска, Грчка, Србија и Португал), великог броја имиграната у Европи и сталног пораста популизма и национализма на европском нивоу.

Пројекат ц́е креирати Комплет за наставнике који има за циљ подршку наставницима основних школа у спровођењу активности обуке за своје ученике како би постали толерантнији, отворенијег ума и одговорнији грађани. Комплет ц́е се састојати од Приручника за наставнике (водича који наставнике води корак по корак кроз 36 сесија обуке) и Дигиталног алата (збирке помоц́них мултимедијалних ресурса посебно осмишљених за пројекат коришц́ењем најсавременијих технолошких решења).

Методологија обуке заснована је на неформалним образовним приступима које наставници могу користити не само у пројектним активностима, вец́ и у свакодневној настави. Око 1200 ученика ц́е редовно бити укључено у пилотирање Комплета за наставнике током две године. Наставници и ученици ц́е доставити повратне информације о предложеним активностима које ц́е аутори наставних јединица разматрати због надоградње Комплета за наставнике у оквиру животног циклуса пројекта.

Резултати пројекта имају добар потенцијал за одрживо коришц́ење након завршетка пројекта кроз планирани Еразмус+ КА1 курс обуке за професионални развој наставника и еТwиннинг пројекте које ц́е покренути наставници који учествују у пројекту.