Εκδήλωση διάδοσης προγράμματος YESI

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 2 Ιουνίου 2022

Η εκδήλωση διάδοσης του έργου YESI στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Πάνω από 110 μαθητές και περίπου 10 εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί στο Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, για να μοιραστούν τα αποτελέσματα και την εμπειρία τους από το έργο. Την εκδήλωση παρακολούθησαν 73 προσκεκλημένοι (κεντρικά γραφεία Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί και γονείς από σχολεία της Θεσσαλονίκης, εκπαιδευτικοί και φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ιατρικό προσωπικό νοσοκομείων).

Παρά τις δυσκολίες λόγω των περιορισμών του Covid-19, εκπαιδευτικοί και μαθητές κατάφεραν να υλοποιήσουν τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του έργου κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2020 – 2022. Το έργο συντονίστηκε στην Ελλάδα από τη ΜΚΟ ΑΕΝΑΟ με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τα σχολεία που συμμετείχαν ήταν:

Τα συμμετέχοντα σχολεία παρουσίασαν τα αποτελέσματά τους μέσα από σύντομες δραστηριότητες, σκετσάκια και τραγούδια.

Η πολλαπλασιαστική εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή πιστοποιητικών στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο έργο κατά τα δύο ακαδημαϊκά έτη 2020-2022 και την απονομή βραβείων στους μαθητές.