партнери

Конзорцијум је формиран имајући у виду искуство партнера из тематске области пројекта као и основних акцената у одговарајућим активностима партнера  из ове четири земље  – васпитање ученика да поштују и уважавају различитост и разноликост у свету који их окружује. Други аспект који је узет у обзир приликом избора партнера је био избор партнера из земаља које се налазе на спољним границама ЕУ.

Prosveta Foundation-Sofia – Фондација Просвета – Бугарска (Координатор)
Center of non formal education AENAO – Центар за неформално образовање АЕНАО – Грчка
Institute Polytechnic of Santarem – Политехнички Институт Сантарем – Португал
Osnovna škola “Hristo Botev”– Основна Школа ,,Христо Ботев“ – Србија


flag_eu_380x256
Установа која се финансира: Ерасмус+ Кључна активност 2:
Сарадња за иновативност и размену добре праксе
Стратешко партнерство за школско образовање

Фондација Просвета – Софија

Фондација ,,Просвета – Софија“ је невладина и непрофитна организација. Основана је 2007. године као непрофитно правно лице од јавне користи. Њена мисија је да подржи модернизацију бугарског образовања и ради на томе да побољша његов квалитет. Подржава имплементацију водећих европских и светских стандарда у бугарским школама кроз разне иницијативе.

Фондација ,,Просвета – Софија“ има велико искуство у спровођењу обука и семинара за подизање свести. За својих петнаест година постојања органозовала је више од 400 радионица са наставницима на тему актуелних проблема у образовању као и на тему процеса учења у предшколским установама и основним школама. Такође, организовала је и семинаре о имплементацији модерних методолошких приступа у подучању основних предмета од 5. до 12. разреда.  Фондација је организовала бројне радионице са директорима школа о коришћењу додељеног буџета, о ефикасним начинима конституисања друштвених савета у школама, о изградњи и подржавању кредибилитета државних школа у локалним заједницама, итд.

Фондација ,,Просвета-Софија“ је ангажована као подизвођач у више пројеката Министарства образовања након стриктних тендерских процедура у оквиру Оперативног програма ,,Развој људских ресурса“.   

“Аналитичка и информативна подршка одобравања модела за инспекцију образовања“ пројекат 2012-2014, БГ051ПО001-3.2.05 који укључује:

– Анализу и евалуацију установљеног система критеријума и индикатора за евалуацију постигнутог квалитета образовања  како је предложено у државном инспекцијском стандарду за образовање.

– Анализу и евалуацију планираног пројекта за методологију, методе и средства инспекције у складу са државним образовним стандардима у току инспекцијског надзора.

,,Прављење тестова за преглед и оцењивање резултата обуке за неписмена и делимично писмена лица старија од 16 година који учествују у курсевима описмењавања и курсевима за добијање знања из 5., 6. и 7. разреда“, пројекат, 2012-2013, БГ051ПО001-4.3-01

,,Разрађивање тема, укључујући интерактивна вежбања за професионалну оријентацију ученика” пројекат, 2013 – 2014, БГ051ПО001-4.3.02. Разрађено је 80 тема са интерактивним вежбањима за професионалну оријентацију ученика од 5. до 12. разреда. 10 тема са интерактивним вежбањима су осмишљена за сваки разред и она су у складу са етапама професионалног развоја ученика.    

Фондација ради активно на европским образовним пројектима који су финансирани од стране ,,Ерасмус+”.

Стручњаци и сарадници са којима сарађујемо имају искуства у обуци наставника као и у креирању сценарија за мултимедијалне образовне садржаје за све нивое образовања.  


Аенао – Грчка

НВО  Α.Ε.Н.Α.Ο  је основана 2006. године у Солуну с циљем промовисања здравља, у његовом широком смислу, и да подстакне дијалог између науке, културе и религије. Ову организацију чини група научника – волонтера и координишу је искусни научници.  

АЕНАО има циљ да:

  • Побољша здравље људи формирањем мрежа и реализацијом пројеката и методом учења кроз искуство.
  • Информише заједницу о темама које се тичу науке у ширем смислу, културе, религије и образовања.
  • Реализује националне и међународне пројекте у сарадњи са одговарајућим партнерима како би се разменили искуства и добра пракса.
  • Осмисли програме који ће подстаћи социјалну кохезију, поштовање људских права и очување животне средине.   
  • Подстакне жене да преузму иницијативу и побољшају свој социо-економски статус.
  • Пружи прилику младим људима да  развију и усаврше личне способности.
  • Информише заједницу о иновативним програмима и иницијативама.
  • Организује кампање и иницијативе које доприносе друштву.

Едукативан материјал АЕНАО на пољу промоције здравља (Пројекат ,,Зависни од живота“ који се бави превенцијом пушења) је добио прву награду и препоручено је да се убаци у школски програм.   

Поред тога, пројекат  ,,Captain Cook” који се бави здравим начином живота и пројекат “Crash test revisited” који се бави управљањем конфликтима су постали примери ,,најбоље праксе“.

АЕНАО је активни члан мреже “Healthy Network”, “Orestis” и Фондације Anna Lindh.

АЕНАО има велико искуство у реализацији локалних, националних и међународних пројеката, а теме се бирају на основу потреба циљних група.  

2008. године АЕНАО, је кроз пилот пројекат, увео неформално образовање у универзитеску средину. Пројекат је имао позитиван утицај на студенте и неформално образовање је прихваћено као стратегијски важно у образовању на мастер степенима.   

АЕНАО сарађује са школама, клубовима младих, општинама, здравственим центрима и локалним властима и имплементира пројекте који прозилазе из процене потреба циљних група.


ИП Сантарéм – Португал

Политехнички Институт у Сантарему је државна установа за високо образовање (терцирајни ниво) који је почео са радом 1979. године и састоји се од следећих факултета: Пољопривредни факултет, Факултет за спорт, Факултет за образовање, Факултет за менаџмент, Технолошки факултет и Факултет за заштиту здравља.

Факултет за образовање у Сантарему је основан указом бр. 513-Т/79  26. децембра као саставни део Политехничког Института у Сантарему и то је установа на терцијарном нивоу која има за циљ подучавање, истраживање и пружање услуга заједници као и сарадња у активностима од јавног интереса на националном и међународнмом нивоу.

Факултет, тренутно, похађа 696 студената на следећим студијама: Први циклус образовања, Дечије образовање, Социјално образовање, Културна анимација, Образовање заједнице, Образовање и комуникација, Визуелна уметност и мултимедија.

Факултет за образовање је, такође, фокусиран на обуке којима би се задовољиле професионалне, грађанске и културне потребе друштва у целини. Факултет промовише иновативне праксе за наставнике на свим образовним нивоима из неколико области: уметност, ИТ, мултимедија, интеркултурна комуникација, итд.

Факултет за образовање има претходно искуство у раду на пројектима кроз програм Леонардо Да Винци и Ерасмус + као у многим другим европским и националним програмима. Академска заједница сматра да учешћем у Ерасмус + програмима пружа шансу да се стекну искуства која шире хоризонте, развијају ум и омогућују учесницима да постану прави европски грађани који имају разумевање за друге културе и образовне системе.


Основна школа “Христо Ботев”- Србија

Основна школа ,,Христо Ботев” из Србије негује традицију дугу 150 година. Њу похађа 512 ученика у оквиру 20 одељења, од којих су три у издвојеним одељењима у селу Жељуша, Трнски Одоровци и Драговита.

Налази се у мултинационалној и мултикултуралној општини Димитровград. То је погранична и неразвијена област па је животни стандард породица ученика изузетно лош. Због велике удаљености од главних градова у Србији, мобилност ученика и наставника је веома ограничена. Школа образује 18 ученика са посебним потребама, а образовала је и 16 мигранта у току школске 2019/20.

Кроз град протиче река Нишава. Издвојена одељења у селима Драговита и Трнски Одоровци се налазе у Специјалном природном резервату у кањону реке Јерме. Издвојена одељења у селу Жељуша се налазе поред Метеоролошке станице ,,Димитровград“.

Један од наших главних циљева је образовање и васпитање наших ученика у толерантне и одговорне грађане, као и развијање естетских и еколошких компетенција наших ученика. Такође, посебну пажњу поклањамо активностима којима би подстакли одговоран однос према здрављу и природној средини и оријентисаност ка предузетништву.