Разпространение на резултатите – Португалия

Финалното събитие за разпространение на резултатите от проект YESI в Португалия се проведе в Сантарем на 3 юни 2022 г. в актовата зала на Педагогическия факултет на Политехническия институт в Сантарем. Провеждането му имаше за цел да разпространи проекта и неговите продукти сред целевата аудитория.

Uma imagem com pessoa, interior, teto, pessoas

Descrição gerada automaticamente

В събитието се включиха 71 участници, повечето учители от училища от региона и студенти, които ще станат учители след завършване на магистърска степен.

Дейностите започнаха с представяне на проекта, партньорите, поставените цели и постигнатите резултати.

Беше представен създаденият Наръчник по гражданско образование, както и наличните разработки на занятия по 36 теми, като урокът “Разнообразие и социално включване – Религиозно многообразие” беше демонстриран и проведен с присъстващите на събитието.

Uma imagem com texto, vários

Descrição gerada automaticamente

Uma imagem com texto, jornal, captura de ecrã, vários

Descrição gerada automaticamente

Резултатите от обученията на учителите бяха представени като добра практика и стимул за използване на Наръчника и разработките на уроците от присъстващите.

Създаден беше плакат за популяризиране на събитието. Той беше разпространен чрез контактите на Политехническия институт на Сантарем по имейл.