За проекта

Ключова дейност

Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Вид дейност

Стратегически партньорства в училищното образование

Заглавие на проекта

Малките ученици в подкрепа на социалното приобщаване и социалната ангажираност

Координатор

Фондация „Просвета – София“

Адрес  – ул. Земеделска 2, 1618, София (столица), България

Website – http://www.prosveta.bg/za-nas/fondacia-prosveta 

Информация за проекта

Идентификационен номер – 2019-1-BG01-KA201-062348

Начална дата – 01.09. 2019

Крайна дата – 31.08.2022

Финансов принос на ЕС – 203,490 евро

Партньори – INSTITUTO POLITECNICO DE SANTAREM (Португалия), ASTIKI MI KERDOSKOPIKI ETAIRIA AENAO (Гърция), Regional Center for Professional Development of Employees in Education (Сърбия – отпаднал), Основно училище „Христо Ботев“ (Сърбия)

Теми – Европейско гражданство; Информираност за ЕС и демокрация; Включване – справедливост; Гражданска ангажираност / Отговорно гражданство

Резюме на проекта

Проектът „ Малките ученици в подкрепа на социалното приобщаване и социалната ангажираност“ (YESI) е насочен към ученици на възраст от 6 до 11 години, които:

• да научат кои са правата на човека и правата на децата;

• да са непредубедени и да ценят всички хора, независимо от различията между тях;

• да са съпричастни и да изградят ценности като толерантност и социално включване;

• да придобият умения, които да ги направят активни членове на малките общности, в които живеят.

Проектът се развива в среда на разширяваща се пропаст на неравенство между социалните класи, особено в страните партньори (България, Гърция, Сърбия и Португалия), голям брой имигранти в Европа и постоянно нарастване на популизма и национализма на европейско ниво.

Проектът ще разработи Наръчник по гражданско образование, насочен към подпомагане на учителите в началните училища при провеждането на обучителни дейности за техните ученици, така че те да станат по-толерантни, отворени към света и бъдещи отговорни и активни граждани. Инструментариумът ще включва Наръчник за учителя (ръководство от вид „стъпка по стъпка“, водещо учителите през 36 обучителни занятия) и Дигитален инструмент (набор от мултимедийни ресурси, специално създадени за проекта чрез използване на авангардни технологични решения).

Методологията на обучението се основава на методи от неформалното образование, които могат да се използват от учителите не само в дейностите по проекта, но и в тяхната ежедневна преподавателска дейност. Повече от 1200 ученици ще участват в пилотирането на Наръчника по гражданско образование в продължение на две години. Учителите и учениците ще предоставят обратна връзка относно предложените дейности, които ще бъдат разгледани от авторите на обучителните ресурси за надграждане на Наръчника за учителя в рамките на жизнения цикъл на проекта.

Резултатите от проекта имат добър потенциал за устойчиво използване след края на проекта чрез планирания обучителен курс за професионално развитие на учители по Еразъм+ KД1, и проектите eTwinning, които участващите учители ще стартират.