СЪВМЕСТНИ ОБУЧЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА

Поради сложната ситуация в резултат на пандемията от COVID 19 се наложи да отменим мобилността в Сантарем, Португалия. Съвместното обучение на персонала беше организирано онлайн.


Първо съвместно обучение на персонала5-дневно онлайн събитие

Ден 1

Понеделник (23 ноември 2020 г.) беше първият ден от съвместното обучение на персонала, което се проведе онлайн. Събитието беше организирано като MOODLE курс и беше хоствано на сървърите на португалския партньор Instituto Politecnico de Santarem. Участващите учители бяха запознати с идеята на проекта и създадения пакет с обучителни ресурси, предназначени за използване в извънкласни учебни дейности с ученици от начален етап. Запознахме се чрез игрови занимания (Браво, Ива 👍, Мони 👍 и Пасхалина 👍) и научихме повече за методите от неформалното образование използвани в проекта.

Ден 2

По време на втория ден (24 ноември 2020 г.) от съвместното обучение на персонала по проект YESI участниците се включиха в симулации на обучителни дейности от модул „Права на децата – Права на човека“. В обучителния ресурс „Моето право на мнение“ те имаха задачата да обмислят по групи своята мечта за бъдещето и да я представят на останалите като използват артистични похвати. Участниците бяха разделени на 3 групи, които работиха в 3 онлайн стаи (breakout rooms  в ZOOM).

Участниците можеха да изберат в каква роля да влязат. Това е резултатът от творческата работа на група 3 – групата на „децата“ и тяхното послание към света!

Това е посланието на групата на „тийнейджърите“ по време на втория ден от онлайн обучението. Ето какво те искат да споделят със света!

Ден 3

25 ноември 2020 г. беше денят на МНОГООБРАЗИЕТО И СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ. Участниците участваха в симулации на два от разработените ресурси – „Религиозно многообразие“ и „Многообразие и стереотипи“. Играхме на електронните игри, създадени специално за проекта и с удоволствие гледахме страхотно видео за стереотипите. Учениците от началното училище ще го харесат, със сигурност, но то беше добро забавление и за възрастни.

Ден 4

26 ноември 2020 г. беше посветен на модул АКТИВНО ГРАЖДАНСТВО. Обучаемите участваха в симулация на тема АКТИВНО ГРАЖДАНСТВО В УЧИЛИЩЕ. Занятието има за цел да ангажира учениците в дейности, които да ги научат колко е важно да бъдат активни граждани и значението на целите за устойчиво развитие. Отчитайки възрастовите особености на целевата група, като се поставиха на мястото на ученици от начален етап, участниците играха игри, научавайки как могат да допринесат за мечтата си да живеят в свят без пластмаса.

В занятието ЗАЩИТА И УВАЖЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ учителите за пореден път се поставиха на мястото на ученици. Те споделиха истории и научиха, че котките и кучетата могат да се отровят от на пръв поглед безобидни предмети като шоколад, почистващи продукти и батерии; малките птици могат да се задавят с малки парчета пластмаса, а патици, риби и други същества, които живеят във водата, могат да бъдат наранени от ринговете под капачките на пластмасовите шишета и други боклуци. Като резултат, и трите групи планираха КАМПАНИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ, за да защитят животните. Сръбските „ученици“ споделиха информация за вече организирана от тях кампания в парка до училището. Всички групи имаха страхотни идеи и създадоха вдъхновяващи плакати, за да включат и други ученици в своите кампании.

27 ноември 2020 г. – последен ден от онлайн обучителното събитие

За съжаление всички хубави неща имат край. Петък беше последният ден от онлайн обучението по проект YESI. По време на сесията планирахме следващите задачи, които учителите трябваше да изпълнят през учебната година. Участниците се запознаха с въпросите за оценка на въздействието на проекта. Те бяха инструктирани да организират  учениците да попълнят въпросника преди обучителния курс и след него. Въпросниците са преведени на български, сръбски, гръцки и португалски, за да могат учениците да отговарят на майчиния си език. Учителите получиха задача да попълват формуляри за обратна връзка след провеждане на всяко обучение. Създадени са 38 формуляра за обратна връзка за всеки от обучителните ресурси в наръчника. Всички отговори се съхраняват онлайн, така че екипът за управление на проекта да може да прегледа мнението и препоръките на учителите и да направи необходимите промени.


Второ съвместно събитие за обучение на персонала – Сърбия

30.08.2021

Ден 1 от съвместно обучение на персонала в Сърбия беше посветен на взаимно опознаване и дейности за изграждане на екипен дух. Участваха учители от България, Гърция и Португалия, а прекрасните ни домакини от Сърбия ни накараха да се чувстваме като у дома си и ни осигуриха отлични условия за работа.

31.08.2021

Ден 2 от обучението беше посветен на ресурсите от модул „Права на децата – Права на човека“. Бяха проведени две симулации: „Права на децата-бежанци“ и „Право на почивка, свободно време и игра“. Един наистина ползотворен ден с много емоции и практични идеи за дейности с учениците.

01.09.2021

Третият ден от обучението в Сърбия съвпадна с първия учебен ден за нашите домакини от Основно училище „Христо Ботев“ – красиви деца и всеотдайни учители! Посещението на местната гимназия също беше много впечатляващо!

През този ден посетихме и филиала на училището-домакин, намиращ се в с.Трънски Одоровци, и използвахме някои от обучителните ресурси с децата, играхме игри и се забавлявахме.

02.09.2021

Четвъртият ден беше посветен на модул „Многообразие и социално включване“. Беше проведена симулация на урок на тема „Тормоз и социално включване“. Участниците се поставиха на мястото на ученици и се включиха в дейности имащи за цел да ги научат на 4-те практически стъпки за противодействие на тормоза. Симулацията беше последвана от споделяне на опит по темата.

Посетихме и център за деца със специални нужди в гр. Смиловци, обл. Цариброд, където научихме какво правят обучителите в центъра в подкрепа на децата със СОП от региона.

03.09.2021

Последният ден от съвместното обучение на персонала беше най-натоварен. По време на сутрешната сесия участниците се включиха в симулации на дейности от модул “Идентичност, активно гражданство и социална ангажираност”

• IAC1: Моите идентичности
• IAC3: Активно гражданство и опазване на околната среда
• IAC8: Активно гражданство и здравословен начин на живот.

Следобедната сесия беше посветена на използванетона обучителните ресурси в училищата след събитието – проучването на промените в знанията и нагласите на учениците и очакваната обратна връзка от учителите. Участниците планираха бъдещи eTwinning проекти по темата за правата на децата, многообразието и активното гражданство. Денят завърши с посещения на някои културни обекти в региона.