СЪБИТИЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ – ГЪРЦИЯ

Солун, Гърция, 2 юни, 2022 г.

Събитието за разпространение на резултатите по проект YESI в Гърция се проведе в град Солун. Над 110 ученици и около 10 учители се събраха в културния дом на гр. Солун, за да споделят своите резултати и опит от проекта. На събитието присъстваха 73 гости (служители от дирекция „Начално образование“, учители и родители от училища в Солун, преподаватели и студенти от Солунския университет „Аристотел“ и медицински персонал на болници).

Въпреки трудностите, дължащи се на ограниченията поради пандемията от Covid-19, учители и ученици успяха да изпълнят планираните дейности по проекта през академичните години 2020/21 и 2021/22. Проектът беше координиран в Гърция от неправителствената организация AENAO в сътрудничество с Дирекцията за начално образование в Източен Солун.

Участващи училища:

Участващите училища представиха постигнатите резултати чрез кратки дейности, скечове и песни.

Събитието  приключи с връчване на сертификати на учителите, участвали в проекта през двете учебни години, и награди за учениците.