СЪБИТИЕ 1

Първо събитие за разпространение на резултатите – България

Кюстендил: 3-4 юни, 2022

Първото дисеминационно събитие на проект YESI в България се проведе в град Кюстендил в периода 3-4 юни, 2022 г.

На събитието присъстваха 78 учители и директори от различни градове и села в Югозападна България: София, Перник, Дупница, Божурище, Борован, Мездра, Костенец, Гложене, Самоков и, разбира се, гр. Кюстендил.

През първия ден се проведоха 5 сесии, по време на които учителите се запознаха с продуктите на проекта и взеха участие в няколко интерактивни сесии, които симулираха реални уроци, както са описани в създадения Наръчник по гражданско образование.

Започнахме с енергизиращи упражнения и дейности за сближаване и разчупване на ледовете – високо оценени поради изключително високите температури навън. След това, с голямо удоволствие и като забавна промяна в края на учебната година, участниците влязоха в ролята на ученици и изпълняваха различни роли – на деца или възрастни; на хора с увредено зрение и техните помощници; на деца, които са обект на тормоз.

Практическите симулационни сесии бяха модерирани от г-жа Елена Лазарова и доц. д-р Силвия Цветанска.

През втория ден на събитието за разпространение на резултатите продължихме с представянето на ресурси от Наръчника по гражданско образование. Учителите участваха в две симулационни сесии от модул „Права на човека – права на детето” на тема „Моето право на мнение и изразяване” и от модул „Активно гражданство” на тема „Грижа и уважение към животните“. Опит сподели г-жа Венета Йорданова, която пилотира наръчника със своите ученици през учебната 2021/22 г. Тя разказа как нейните четвъртокласници, вдъхновени от обучителния ресурс „Активно гражданство и доброволчество“, са реализирали практически дейности в подкрепа на бежанците от Украйна. Те са продавали свои рисунки, влезли са в ролята на улични музиканти и са продавали пакетчета с джанки (да, джанки, набрани от близката градинка пред храм „Св. Седмочисленици“). Кампанията им е докоснала сърцата на минувачите пред църквата. В резултат, е събрана малка, но солидна за тях сума, която те са предоставили в помощ на децата на Украйна – свързали са с актьора Алекс Алексиев, за да подкрепят благородното му дело.

Емоционалният заряд беше особено голям, но всичко хубаво има своя край. Разделихме се доволни и с много нови идеи.