СЪБИТИЕ 2

Децата – в подкрепа на социалното включване и социалната ангажираност – България

Второ събитие за разпространение на резултатите – Трявна: 10-11 юни, 2022

Второто събитие за разпространение на резултатите по проект YESI в България се проведе в гр. Трявна в периода 10-11 юни, 2022 г.

На събитието присъстваха 53 учители и директори от различни градове и села в Северна България: Свищов, Горна Оряховица, Плевен, Разград, София, Ловеч, Дряново, Кнежа, Габрово, Полски Тръмбеш, Червен бряг и, разбира се, гр. Трявна.

През първия ден учителите се опознаха чрез игрови дейности, които имаха за цел да създададат непринудена, позитивна атмосфера, която да ги предразположи да 

установят контакт с колеги от други градове и да говорят за своите успехи и проблеми свободно. В същото време, тези въвеждащи дейности бяха модел, който те самите могат да приложат с учениците. Бяха представени на продуктите на проект YESI чрез интерактивни сесии, които симулираха реални уроци, както е описано в Наръчника по гражданско образование създаден по проекта.

През втория ден от дисеминационното събитие продължихме с представянето на ресурсите от Наръчника по гражданско образование. Учителите участваха в две симулационни сесии от модул „Права на човека – права на детето“ на тема „Моето право на мнение и изразяване“ и от модул „Активно гражданство“, като темата беше „Грижа и уважение към животните“. Г-н Цветомир Маринов от 75 ОУ „Тодор Каблешков” в София, който пилотира наръчника със своите ученици през изминалата учебна година, направи подробен преглед на извършените от него дейности в клас и резултатите, които е постигнал.

Участниците споделиха, че събитието е наистина полезно и практично, с много нови идеи и те са ентусиазирани да използват обучителните ресурси със своите ученици през следващата учебна година.